INFORMACIJE

Zbor članov kluba škofjeloških študentov

Zbor članov kluba škofjeloških študentov

25/05/2018
|

ZBOR ČLANOV KLUBA ŠKOFJELOŠKIH ŠTUDENTOV

Izvršni odbor Kluba škofjeloških študentov sklicuje redni zbor članov kluba, ki bo v petek, 8.6.2018 ob 19.00 v prostorih KŠŠ (Mestni trg 20, Škofja Loka).

Dnevni red:
• Izvolitev delovnega predsedstva
• Programsko in finančno poročilo za leto 2017/18
• Sklic novih volitev v IO in nadzorni odbor
• Spremembe volilnega pravilnika
• Potrditev častnih članov
• Razno

Na zbor članov so vabljeni vsi člani Kluba Škofjeloških študentov.

Luka Krek,
predsednik