INFORMACIJE

ZBOR ČLANOV KLUBA ŠKOFJELOŠKIH ŠTUDENTOV

ZBOR ČLANOV KLUBA ŠKOFJELOŠKIH ŠTUDENTOV

08/05/2016
|

Izvršni odbor Kluba škofjeloških študentov sklicuje redni zbor članov kluba, ki bo v petek, 3. 6. 2016 ob 19.00 v prostorih KŠŠ (Mestni trg 20, Škofja Loka).

Dnevni red:

  • Izvolitev delovnega predsedstva,
  • Programsko in finančno poročila izvršnega odbora za leto 2015,
  • Sklic volitev v izvršni odbor, sklic volitev za svetnika KŠŠ v Svetu ŠOLS, sklic volitev za svetnika KŠŠ v Svetu zveze ŠKIS in sklic volitev v nadzorni odbor KŠŠ,
  • Izbira volilne komisije za volitve,
  • Potrditev častnih članov,
  • Razno.

Na zbor članov so vabljeni vsi člani Kluba Škofjeloških študentov.

 

Lenart Miklavčič,
predsednik