INFORMACIJE

Volitve za nove člane izvršnega in nadzornega odbora

Volitve za nove člane izvršnega in nadzornega odbora

04/10/2015
|
Zbor članov Kluba škofjeloških študentov je na občnem zboru v petek, 2. 10. 2015, ki je potekal v prostorih KŠŠ-ja, sprejel sklep, s katerim razpisuje volitve za nove člane izvršnega odbora (eno mesto) in nadzornega odbora (dve mesti).
Za mesta lahko kandidirajo vsi polnoletni redni člani KŠŠ-ja, ki imajo pravico biti voljeni v posamezen organ.
 
Kandidature se lahko pošljejo priporočeno na naslov: »Klub škofjeloških študentov, Mestni trg 20, 4220 Škofja Loka« ali se vročijo osebno na sedež KŠŠ-ja do vključno 16. 10. 2015.
 
Obrazec za kandidaturo lahko dobiš tukaj. 
 
Kandidature morajo biti v zaprtih kuvertah, na katerih mora biti jasno označeno: »KANDIDATURA – NE ODPIRAJ«.
 
Kandidatura mora vsebovati:
• v celoti izpolnjen obrazec za kandidiranje, ki ga predpiše Volilna komisija in mora biti na voljo na sedežu in spletni strani KŠŠ naslednji dan po imenovanju Volilne komisije;
• originalno potrdilo o statusu študenta v študijskem letu 2015/16.
Prepozne kandidature se zavržejo. Kandidate, katerih kandidature ne vsebujejo podatkov iz prejšnjega člena, se nemudoma pozove, naj v roku 24 ur dopolnijo kandidaturo. Če kandidat po preteku 24 ur kandidature ne dopolni, jo Volilna komisija kot nepopolno zavrže.
 
Volitve se bodo izvedle v petek, 23. oktobra 2015 med uradnimi urami (16.00 – 21.00)

cialis super active online australiamotilium 60