INFORMACIJE

Volitve - svetnik v svetu zveze ŠKIS in svetu ŠOLS

Volitve – svetnik v svetu zveze ŠKIS in svetu ŠOLS

30/09/2016
|

V petek, 21. 10. 2016 bodo v prostorih Kluba škofjeloških študentov, Mestni trg 20, med uradnimi urami (16:00 – 21:00) potekale volitve v organe Kluba škofjeloških študentov.

Izvedene bodo volitve za naslednje funkcije:

– svetnik KŠŠ v Svetu zveze ŠKIS (1 mesto)

– svetnik KŠŠ v Svetu ŠOLS (1 mesto)

– član izvršnega odbora (2 mesti)

 

Kandidature se lahko pošljejo priporočeno na naslov: »Klub škofjeloških študentov, Mestni trg 20, 4220 Škofja Loka« ali se vročijo osebno na sedež KŠŠ-ja do vključno 7. 10. 2016.

 

Obrazec za kandidaturo vsak kandidat lahko pridobi v pisarni ali na spletnih straneh KŠŠ (spodaj priložen objavi). Ista oseba lahko kandidira za obe svetniški funkciji.

 

Kandidature morajo biti v zaprtih kuvertah, na katerih mora biti jasno označeno: »Za volilno komisijo – ne odpiraj!«.

 

Kandidatura mora vsebovati:

  • v celoti izpolnjen obrazec za kandidaturo, ki je na voljo v pisarni kluba med uradnimi urami in spletni strani KŠŠ
  • originalno potrdilo o statusu študenta v študijskem letu 2016/17.

 

Prepozne kandidature se zavržejo. Kandidate, katerih kandidature ne vsebujejo podatkov iz prejšnjega člena, se nemudoma pozove, naj v roku 72 ur dopolnijo kandidaturo. Če kandidat po preteku 72 ur kandidature ne dopolni, jo Volilna komisija kot nepopolno zavrže.