INFORMACIJE

VOLITVE KŠŠ

VOLITVE KŠŠ

07/10/2018
|

Nadomestne volitve v organe KŠŠ

Dragi člani in članice Kluba škofjeloških študentov.

V ponedeljek, 29.10.2018, bodo med odpiralnim časom (16.00  – 21.00) v pisarni KŠŠ potekale volitve za sledeče funkcije: Izvršni odbor, svetnik v svetu ŠOLS in svetnik v svetu Zveze ŠKIS.

Razpisanih je 5 prostih mest, in sicer za naslednje funkcije:

 

Član IO (3 mesta)

————————————-

Svetnik v svetu ŠOLS (1 mesto)

Svetnik v svetu Zveze ŠKIS (1 mesto)

 

Kandidature se lahko pošljejo s priporočeno pošto na sedež kluba: »Klub škofjeloških študentov, Mestni trg 20, 4220 Škofja Loka« do vključno 14. 10. 2018.

Obrazec za kandidaturo vsak kandidat lahko pridobi v pisarni ali na spletnih straneh KŠŠ (spodaj priložen objavi).

Kandidature morajo biti v zaprtih kuvertah, na katerih mora biti jasno označeno: »Za volilno komisijo – ne odpiraj!«.

Kandidatura mora vsebovati:

  • v celoti izpolnjen obrazec za kandidaturo, ki je na voljo v pisarni kluba med uradnimi urami in spletni strani KŠŠ
  • originalno potrdilo o statusu študenta v študijskem letu 2018/19.

 

Prepozne kandidature se zavržejo. Kandidate, katerih kandidature ne vsebujejo podatkov iz prejšnjega člena, se nemudoma pozove, naj v roku 72 ur dopolnijo kandidaturo. Če kandidat po preteku 72 ur kandidature ne dopolni, jo Volilna komisija kot nepopolno zavrže.

PRAVILNIK O VOLITVAH V ORGANE KLUBA ŠKOFJELOŠKIH ŠTUDENTOV
volitve