INFORMACIJE

VOLITVE KŠŠ

VOLITVE KŠŠ

11/06/2018
|

Redne volitve v organe KŠŠ

Dragi člani in članice Kluba škofjeloških študentov.

V petek, 29.6.2018, bodo med odpiralnim časom (16.00  – 21.00) v pisarni KŠŠ potekale volitve v organe KŠŠ: Izvršni odbor in Nadzorni odbor.

Razpisanih je 9 prostih mest, in sicer za naslednje funkcije:

Predsednik (1 mesto)

Blagajnik (1 mesto)

Član IO (5 mest)

————————————-

Nadzorni odbor (2 mesti)

 

Kandidature se lahko pošljejo priporočeno na naslov: »Klub škofjeloških študentov, Mestni trg 20, 4220 Škofja Loka« ali se vročijo osebno na sedež KŠŠ-ja do vključno 15. 6. 2018.

Obrazec za kandidaturo vsak kandidat lahko pridobi v pisarni ali na spletnih straneh KŠŠ (spodaj priložen objavi).

Kandidature morajo biti v zaprtih kuvertah, na katerih mora biti jasno označeno: »Za volilno komisijo – ne odpiraj!«.

Kandidatura mora vsebovati:

  • v celoti izpolnjen obrazec za kandidaturo, ki je na voljo v pisarni kluba med uradnimi urami in spletni strani KŠŠ
  • originalno potrdilo o statusu študenta v študijskem letu 2017/18.

 

Prepozne kandidature se zavržejo. Kandidate, katerih kandidature ne vsebujejo podatkov iz prejšnjega člena, se nemudoma pozove, naj v roku 72 ur dopolnijo kandidaturo. Če kandidat po preteku 72 ur kandidature ne dopolni, jo Volilna komisija kot nepopolno zavrže.

PRAVILNIK O VOLITVAH V ORGANE KLUBA ŠKOFJELOŠKIH ŠTUDENTOV
volitve